معرفی جایزه

انعقاد تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی...

اصول ارزشی جایزه ملی کیفیت کشاورزی

انعقاد تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی...

فواید حضور در جایزه

انعقاد تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کیفیت ایران؛ تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی...

همایش یک‌روزه آشنایی با مدل جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی

با همکاری چهارجانبه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، انجمن مدیریت کیفیت ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران شاهد ارتقای سطح کیفی محصولات ...

راهنمای تدوین اظهارنامه

انعقاد تفاهم نامه برگزاری جایزه ملی کیفیت در بخش کشاورزی به گزارش روابط...

خبرنامه

تمام حقوق این سایت متعلق به انجمن مدیریت کیفیت ایران می باشد.